Priser og betingelser

Leiepriser: Ukedager Kr 2000,- pr dag.

Helg kr 4500,- pr dag.

Vask av lokalet etter bruk er inkludert i prisen.